Den 28.8 höll arkeolog Jan Fast, som nyligen avslutat en utgrävning i Ölmos, ett intressant föredrag om Lokala fornfynd. Vi fick bland mycket annat veta att det på Kimitoön finns hela 597 fornminnen, varav de äldsta från stenåldern (3300-2000 f. Kr. enligt senaste definition).

Föredraget lockade ett trettiotal åhörare som lät sig väl smaka av kaffe/te med nybakta bullar. Vi tackar Kärrabuktens byaråd igen för lån av deras lokal!

För den som är intresserad
Jan tipsade oss om Museiverkets webbsajt (endast på finska) där man kan söka upp fornfynden och hitta fakta om dem.