Föreningens medlemstidning, Hembygden, publiceras och distribueras av Finlands svenska hembygdsförbund (https://hembygd.fi/start/) 3-4 gånger per år.

Om du mot förmodan inte får tidningen, meddela oss per telefon, 040-746 17 43 eller via e-post: http://dfj.hembygd@gmail.com.