Bygget av loftboden påbörjades 1976 och blev klart 1977. Byggna­den är ett s k dubbelloft med fyra dörrar som öppnas inåt. Bortsett från några små ändringar är bygg­nadsstilen den som funnits i Dragsfjärd.

Hela loftboden är av stock och dörrarna är kom­pakta med trätappar i stället för spik. Sockeln är enligt Musei­ver­kets förordnande av natursten, liksom trappstenarna.

Utskärningarna på trälåset är gjorda av Olavi Rousku (f 1944 i Dragsfjärd). De andra låsen är hand­smidda i Dalsbruk. Gångjärnen i den andra dörren är av samma modell som de i dörren till det gamla bårhuset i Dragsfjärds kyrkas klock­stapel.

På övervåningen har dörren till höger gångjärn med modell från stora portens grindar till Dragsfjärds kyrkogård. Vänstra dörrens gångjärn är gjorda efter modell från kyrkogårdens äldsta kors (handsmitt 1794). Dagsverksklockan från 1866 kommer från Söderby och är inristad med: ”Flit belönas”.