Lördagen den 31.7 på förmiddagen påbörjades bygget av ny gärdsgård på Dragegården. Den gamla hade sett sina bästa dagar.

Redan hösten 2020 hämtades stolpar och slanor som sedan fått torka under våren och sommaren. I december brändes stolpändarna som skulle slås ner i marken.

Vår tillkallade expert, Hans Dahlberg, hade Kurt Asplund och Stig Söderström till sin hjälp under dagen.

Drygt femton besökare var intresserade av att se byggarna i arbete. De bjöds på kaffe och blåbärspaj, respektive bullar innan de lämnade oss.

Den nya gärdsgården blev klar efter cirka sex timmars arbete inklusive ett par pauser för kaffe och mat. Sträckningen avviker något från den tidigare, eftersom en del nu löper parallellt med Söderlångvikvägen, men syns i gengäld bättre.