Uppslutningen på Svenska dagen-firandet i församlingshemmet var mindre än i fjol, men vi är varmt tacksamma för alla som kom, liksom för de frivilliga bidragen!

Programmet inleddes med allsång till ackompanjemang av Peter Södergård. Därefter höll vår f d kyrkoherde Anders Laxell festtal, följt av kaffeservering.

Efter kaffet underhölls vi av Stina Vesterlund (sång) och Henrik Lindblom (gitarr). Som avslutning ledde Peter Södergård mera allsång och efter föreningsordförandens tacktal avslutades kvällen traditionsenligt med Modersmålets sång.

Stort tack också till våra frivilliga bagare som såg till att vi hade nybakat dopp till kaffet/teet!